اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 04:27

درادامه مطلب 

 

 

 شرکت در مسابقه...

  

 

لینک شرکت در مسابقه جوابسرا: 

 

 

 

 

بنام خدا

سوالات مسابقه  تصمیم های بزرگ جوانی

 

1- در گفته امیر المومنین (ع)بزرگترین آفت آدمی چیست؟ و چه چیز او را از پای در می آورد؟

الف) نا امیدی- تاسف(گزینه پاسخ)

ب)تاسف - حسرت

ج)حسرت- ندامت  

د)سستی- عصبانیت

 

2- حضرت علی چه چیز را از عوامل ناتوانی می دانند و  را ه درمان آن چیست؟

الف ) سستی- دوراندیشی

ب) سستی –اراده قوی(گزینه پاسخ)

ج) ناامیدی –اراده قوی

د )ناامیدی – دور اندیشی

 

3- نخستین شرط موفقیت در تصمیم گیری کدام یک از موارد زیر است ؟

الف)دور اندیشی

ب) بلند همتی

ج) توکل(گزینه پاسخ)

د)خدا محوری

 

4- « من تورط فی الامور غیر ناظر فی العواقب فقدتعرض لمدرجات  النوائب» درباره فرجام چه کسانی گفته  شده است؟

الف) بدون دور اندیشی در عواقب کار تصمیم می گیرند (گزینه پاسخ)

ب) کسانی که بر خدا توکل ندارند

ج) خود رای هستند

د) سهل انگاران

 

5-این جمله را کامل نمائید: باقیمانده عمر مؤمن................است و به وسیله آن............می شود.

الف) قیمت ناپذیر-گذشته جبران (گزینه پاسخ)

ب) سرمایه آخرت- سعادتمند

ج) مهلت خداوند- آمرزیده

د) همه موارد

 

6-این جمله از کلام مولا علی (ع) را کامل کنید:«سخت ترین .............از دست رفتن......... است»

الف) زیانها-مال

ب) اندوه ها- عزیزان

ج) اندوه ها- فرصت ها(گزینه پاسخ)

د) مصیبتها- دین

 

7- از توصیه های مهم امام در فرآیند  دانش آموزی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) پیش دستی کردن در فراگیری دانش

ب)  بهره جستن از فرصت ها

ج)  شکوفا ساختن استعداد ها

د)  گزینه الف و ب(گزینه پاسخ)

 

8-در نظر امام آثار خدایی بودن دانش چیست؟

الف)دیگران را سودمند می سازد

ب)زمینه اصلاح دانشجو را فراهم می آورد

ج)پرستش وخالص گردانیدن عمل برای خدا(گزینه پاسخ)

د)گزینه الف و ب

 

 9- جهت از دست دادن چه چیزی فرمودند«اگر چشم هایم بر دو چیز چندان خون بگریند تا به نابودی نزدیک شوند، یک دهم حق آن ها را نگزارده ام؟

الف) از دست دادن والدین و عمر

ب) از دست دادن جوانی و جدایی از دوستان (گزینه پاسخ)

ج) عمر و همسایه خوب

د) همه موارد

 

10- درگفته:«لم یکن احد من اصحاب الرسول یتزوج الاقال رسول الله ............ » به کدام یک از آثار ازدواج اشاره دارد؟

الف)عشق ویاری

ب)کمال دین(گزینه پاسخ)

ج)بقای نسل

د)ارضای جنسی

 

11- از دلایل مهم ازدواج چیست؟

الف)عشق

ب)مصاحبت

ج)دستیابی به انتظارات

د) همه موارد(گزینه پاسخ)

 

12- نخستین ویژگی فردی برای ازدواج موفق  کدام یک از موارد زیر است؟

الف)دین داری(گزینه پاسخ)

ب)همانندی در ایمان

ج)اصالت خانوادگی

د)رشد عقلی و عاطفی

 

13- حضرت علی (ع) یاران خود را از ازدواج با چه کسانی نهی فرموده اند؟

الف)دارای اخلاق پریشان وناشایست(گزینه پاسخ)

ب)محرومان از رشد جسمی و عدم زیبائی

ج)توانایی داد و ستد عاطفی ندارند

د)افراد ستیزه جو  و گزینه الف

 

14-انواع روزی را امام(ع) چه فرموده اند؟

الف)روزی که انسان با تلاش می جوید

ب)روزی که بی حساب می رسد

ج)روزی که جوینده آدمی است

د)گزینه الف و ج(گزینه پاسخ)

 

15- همانندی در کدام یک از موارد زیر همسران را به انجام دادن کردار نیک و دوری از اعمال خلاف اخلاقی وا می دارد؟

الف )ایمان (گزینه پاسخ)

ب)اصالت خانوادگی

ج)ابعاد اجتماعی وفرهنگی

د)ابعاد تحصیل وسن

 

16- کدام یک از موارد زیر در ایجاد تفاهم در زندگی زناشویی نقش محوری ایفا می کند؟

الف)شناخت وضعیت فرهنگی وتربیتی خانواده همسر(گزینه پاسخ)

ب)همتایی در محیط و فرهنگ

ج)همتایی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی

د)همتایی در سن و تحصیلات

 

 17- حضرت علی (ع) در سفارش خود  فرموده اند:

«او سراب را ماند، دور را به تو نزدیک ونزدیک را به تو دور می نمایاند» کدام گزینه صحیح است ؟

الف)بخیل

ب)نادان

ج) دروغ گو (گزینه پاسخ)

د)تبهکار 

 

 18- گشایش امور جوانان و کلید آن چیست ؟

الف)ازدواج – تلاش و توکل (گزینه پاسخ)

ب) تعقل – تلاش فراوان

ج) ازدواج – تحصیل

د) گزینه الف و ب

 

19- در گفته:« ما استودع الله .......... استنقذه به یوماً ما »اهمیت بهره گیری از چه چیز را بیان داشته است؟

الف)خرد (گزینه پاسخ)

ب)مشورت

ج)توکل

د)تلاش و پشتکار

 

20- جمله زیر را کامل کنید.

هرکس با مردمان .............................کرد خود را در ................. آنان شریک ساخت.

الف)مشورت - خرد (گزینه پاسخ)

ب)همفکری -مال

ج)در به انجام رساندن امور همکاری - تعقل

د)بر اندیشه خود اصرار – شکست

 

21- حضرت علی (ع) ریشه قوت قلب را چه می دانند؟

الف)اعتماد به نفس

ب)توکل به خدا (گزینه پاسخ)

ج)اعتدال

د)تلاش

 

22- باتوجه به گفته:«قلیل تدوم علیه ارجی من کثیر مملول منه» رمز موفقیت در کار چیست؟

الف)توکل بر خدا

ب)دوری از سستی

ج)اعتدال

د)پی گیری و ادامه یافتن(گزینه پاسخ)

 

23- امیر المومنین علی (ع) خصلت سبکسران را چه می داند ؟

الف)سستی(گزینه پاسخ)

ب)کینه جوئی

ج)نابود ساختن بی ثمر عمر

د)تجاوز به حقوق دیگران

 

24- طبق فرمایشات حضرت علی (ع) معنای این سخن از خدا که فرمودند:« فَلنُحیَینَّه حَیَاه طَیِّبه»چیست؟

الف)کسب حلال

ب)ما او را زندگانی خوش و پاکیزه دهیم

ج)روزی

د)قناعت(گزینه پاسخ)

 

25- کدام یک از موارد زیر عامل فزونی روزی است ؟

الف)پرهیز گاری و حسن خلق

ب)نیت نیک و احسان و استغفار

ج)حفظ امانت و دعا

د)همه موارد(گزینه پاسخ)

 

26- حضرت عامل تباه سازی اخلاق را چه می دانستند؟

الف)کسب حرام  و کج خلقی

ب)عدم انفاق و بذل مال

ج)سخت گیری اقتصادی با خانواده ومردم(گزینه پاسخ)

د)عدم امانت داری و سوء نیّت

 

27- برای دست یابی به حسن سلوک و رفتار مناسب با مردم برخورداری از کدام یک از موارد زیر ضروری است ؟

الف)گشاده رویی

ب) پرهز از ستیزه جویی

ج)آراستگی وفروتنی

د)همه موارد(گزینه پاسخ)

 

28- حضرت علی (ع) چه چیز را  باعث تیره گی دل و پرورش بذر نفاق می دانند؟

الف)مجادله وستیزه جویی(گزینه پاسخ)

ب)تکبر وخودبینی

ج)حرص وآز

د)خودنمایی

 

29)در منظر امام (ع) تعریف دانش و دانشمند چیست؟

الف)عمل به مقتضیات علم- نام نیک پس از جهان

ب)طاعت پروردگار و نام نیک- سیر نمی شود(گزینه پاسخ)

ج)همواره به وسیله آن راه راست پیمودن  – نیکنام در دو جهان

د)پیروی هوای نفس نکردن – تابع جاهلان نمی شود

 

30- دستور خداوند برای باز داشتن بی خردان از زشتی ها چیست؟

الف )امر به معروف با شرایط آن

ب)حساسیت در برابر زشتی ها

ج)نهی از منکر (گزینه پاسخ)

د)امر به نماز اول وقت

 

31- در منظر امام علی (ع) آثار همت عالی در چیست ؟

الف) بردباری و وقار

ب) کردار زیبا و عزت نفس     

ج) دست یابی به خواسته ها و عزت نفس

 د) همه موارد (گزینه پاسخ)

 

32- امیر مومنان علی (ع) فرجام دور اندیشی را چه می دانند؟

الف)پایداری در تصمیم

ب) داشتن همت عالی

ج)عدم ناتوانی ودرماندگی

د)سالم ماندن از آسیب ها(گزینه پاسخ)

 

33- طبق فرمایشات امیر المومنین علی (ع)خیر انسان در چیست؟

الف)مال وفرزندان بسیار

ب)نام نیک

ج)دانش فراوان(گزینه پاسخ)

ج)کردار زیبا

 

34- با توجه به«لایزکوا العلم بغیر ورع» آسیب احتمالی حاصل از هر علم (ضلالت) با چه چیز قابل  ترمیم می باشد؟

الف) پایبندی به آیین دانش جویی

ب) خدامحوری

ج)  تقوا(گزینه پاسخ)

د)  پشتکار

 

35- با توجه به «علی المتعلم  ان یداب نفسه فی طلب العلم ولایمل من تعلمه ولا یستکثر ما علم» رمز موفقیت یک دانش پژوه  در چیست؟

الف) پشتکار و دقت(گزینه پاسخ)

ب)احترام به استاد

ج)به کار بستن علم

د) خدا محوری

 

36- در فرمایشات امام در به کار بستن علم، ایشان چه چیز را مایه گرفتاری  دانسته اند؟

الف)دانش بدون عمل(گزینه پاسخ)

ب)دانسته های خود را زیاد بشمارند

ج)در خواندن و آموختن پی گیر نباشد

د)نداشتن پشتکار

 

37- خداوند متعال در کدام یک از مراحل زندگانی انسان بی آنکه خود در آن تدبیری داشته باشد  به آنها روزی داده است؟

الف)رحم مادرش

ب)هنگام نوزادی

ج)کودکی ونوجوانی

د)همه موارد (گزینه پاسخ)

 

38- حضرت علی (ع)در رابطه با چه کسانی فرموده اند : از آنان بهرمند شو و پیوندشان مگسل و بیش از این از آنان مجوی.

الف)برادران مورد اعتماد

ب)برادران که برخورد خوب دارند (گزینه پاسخ)

ج)دوستان سخاوتمند

د)دوستان راستگو

 

 

39- به سبب تر ک کردن چه چیزی انسان از روزی حلال محروم می گردد؟                        

 الف) تلاش

ب) صبر(گزینه پاسخ)

ج)تفکر در امور

د) همه موارد

 

40- پرهیزگاران در کسب روزی و در آخرت چگونه اند؟

الف)میانه رو - سعادتمند

ب)جوینده حلال- چهره ای چون ماه درخشان(گزینه پاسخ)

ج)قانع - خوشحالند

د)بدون شتاب زدگی- اهل بهشت

 

 

موفق باشید

کانون فرهنگی هنری عهد موعود

021-22457112

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo