اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 18:30

در ادامه مطلب 

 

 

 

 

 

پاسخنامه مسابقه نسیمی از ملکوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حروف مقطعه در اول چند سوره از قرآن آمده است؟

الف) 27

ب) 28

ج) 29 (پاسخ)

د) 30

2- نام کدام یک از ماه های قمری در قرآن آمده است؟

الف) محرم

ب) رمضان ( پاسخ)

ج) ذیحجه

د) ربیع الثانی

3- آیة الکرسی و آمَنَ الرَّسوُل در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

الف) بقره (پاسخ)

ب) آل عمران

ج) نساء

د) مائده

4- موضوع حجاب و عفاف در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

الف) نور

ب) احزاب

ج) حاقة

د) الف و ب(پاسخ)

5- کدام یک از سوره های قرآن به نام پیامبران است؟

الف) ابراهیم – محمد

ب) نوح – یوسف

ج) یونس – هود

د) همه موارد (پاسخ)

6- « حم » در اول چند سوره از قرآن آمده است؟

الف) 7 سوره(پاسخ)

ب) 8 سوره

ج) 9 سوره

د) 6 سوره

7- سوره قدر در کدام یک از جزء های قرآن واقع شده است؟

الف) جزء 27

ب) جزء 28

ج) جزء 29

د) جزء 30 (پاسخ)

8- به نام کدام یک از گروه های زیر در قرآن سوره وجود ندارد؟

الف) مومنون

ب) منافقون – کافرون

ج) مطففین

د) مشرکین(پاسخ)

9- آیه « انّکَ لَعلیَ خُلُق عظیم .......................... » در کدام سوره از قرآن آمده است؟

الف) قلم (پاسخ)

ب) علق

ج) بلد

د) مسد

10- کدام یک از سوره های زیر دارای مضامین اخلاقی گسترده است و آداب احترام به پیامبر(ص) در آن ذکر شده است؟

الف) حجرات(پاسخ)

ب) ثباء

ج) أعلی

د) بروج

11- ولایت پیامبر(ص)، اُسوه بودن پیامبر(ص)، شاهد و نذیر بودن پیامبر(ص) و درود خدا بر پیامبر(ص) در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

الف) ناس

ب) نازعات

ج) أحزاب (پاسخ)

د) انسان

12- در کدام گزینه نزول قرآن در ماه رمضان، نزول قرآن در شب قدر و نزول قرآن در شب مبارک به ترتیب مطرح شده است؟

الف) دخان – قدر – بقره

ب) قدر – بقره – دخان

ج) بقره – قدر – دخان ( پاسخ) 

د) قدر – دخان – بقره

13- در شب 23 ماه رمضان(شب قدر) خواندن کدام یک از سوره های قرآن مستحب است؟

الف) عنکبوت

ب) روم

ج) دخان

د) همه موارد (پاسخ)

14- کدام یک از سوره های قرآن به نام اجرام آسمانی(ثوابت و سیارات) می باشد؟

الف) شمس

ب) قمر

ج) نجم

د) همه موارد (پاسخ)

15- نام کدام یک از سوره های قرآن از یک حرف تشکیل شده است؟

الف) ص

ب) ق

ج) م

د) دو گزینه الف و ب (پاسخ)

16- در کدام یک از سوره های قرآن به خاصیت شفا بخشی عسل اشاره شده است؟

الف) نمل

ب) نحل(پاسخ)

ج) عنکبوت

د) أنعام

17- « سجده » که یکی از ارکان نماز است نام چندمین سوره قرآن است؟

الف) سی امین

ب) سی و دومین (پاسخ)

ج) سی و چهارمین

د) سی و پنجمین

18- به نام کدام یک از دستورات عبادی اسلام، سوره ای نامگذاری شده است؟

الف) نماز

ب) روزه

ج) حج(پاسخ)

د) زکوة

19- کدام گزینه جزوه نصایح حضرت لقمان به فرزندش در سوره لقمان می باشد؟

الف) اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر

ب) نیکی به پدر و مادر، صبر بر مصیبت

ج) شرک نورزیدن به خدا، پرهیز از تکبّر

د) همه موارد (پاسخ)

20- در کدام یک از سوره های قرآن، نماز به عنوان بازدارنده از فحشاء و منکرات معرفی شده است؟

الف) نوح

ب) عبس

ج) عنکبوت(پاسخ)

د) جن

21- آیه وجوب خمس، در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

الف) انفال (پاسخ)

ب) انفطار

ج) نباء

د) انسان

22- در کدام سوره قرآن، ده ویژگی مردان و زنان شایسته به طور برابر آمده است؟

الف) احزاب  ( پاسخ) 

ب) قیامة

ج) مدّثر

د) روم

23- کیفر ضایع کنندگان نماز و پیروی کنندگان از شهوات در کدام سوره آمده است و چه عذابی برای آنان در نظر گرفته شده است؟

الف) سوره مریم – عذاب ویل

ب) سوره معارج – عذاب غیّ

ج) سوره مریم – عذاب غیّ (پاسخ)

د) سوره معارج – عذاب ویل

24- در کدام یک از سوره ها، عذاب ترک کنندگان نماز، سقر ذکر شده است؟

الف) مدثر(پاسخ)

ب) ملک

ج) تحریم

د) طلاق

25- در سوره ماعون برای .................... نماز، عذاب ویل وعده داده شده است؟

الف) ترک کنندگان

ب) سبک کنندگان

ج) ضایع کنندگان

د) همه موارد (پاسخ)

26- واقعه غدیرخم، در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

الف) مائده(پاسخ)

ب) انفال

ج) فجر

د) انسان

27- وجوب مراقبت از چشم در برابر نامحرم و حرمت زینت و آرایش زنان در برابر نامحرم در کدام یک از آیات سوره نور آمده است؟

الف) 26 و 27

ب) 32 و 33

ج) 30 و 31 (پاسخ)

د) 59 و 60

28- با توجه به آیات 101 تا 120 از سوره آل عمران، راز برتری امت اسلام بر سایر امت ها در عمل به کدام یک از فرائض ذکر شده است؟

الف) نماز

ب) جهاد

ج) حج

د) امر به معروف و نهی از منکر(پاسخ)

29- اوصاف نمازگزاران در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

الف) معارج (پاسخ)

ب) مزمّل

ج) بیّنة

د) غاشیه

30- دستور به رعایت عفّت و پاکدامنی در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

الف) احزاب

ب) نور

ج) مومنون و معارج

د) همه موارد(پاسخ)

31- بیشترین خطاب ویل بر تکذیب کنندگان در کدام سوره آمده است؟

الف) طور

ب) مرسلات (پاسخ)

ج) مطففین

د) جاثیه

32- در آیات 11 تا 13 سوره حجرات به کدام یک از موارد زیر اشاره نشده است؟

الف) توصیه به قتال و جهاد در راه خدا(پاسخ)

ب) حرمت غیبت، پرهیز از سوءظن

ج) معرفی گرامی ترین اهل ایمان، پرهیز از به کار بردن لقب های زشت

د) پرهیز از مسخره کردن یکدیگر، پرهیز از تجسس

33- در کدام یک از آیات سوره حشر، برخی أسماء و صفات الهی ذکر شده است؟

الف) 3 تا 5

ب) 10 و 11

ج) 22 تا 24 (پاسخ)

د) 18 و 19

34- در کدام یک از آیات سوره مومنون، خداوند به خاطر خلقت انسان، بر خودش آفرین می گوید؟

الف) 23

ب) 14(پاسخ)

ج) 32

د) 91

35- کدام یک از فروع دین بیشترین کاربرد را در کنار نماز، در آیات قرآن دارد؟

الف) روزه

ب) زکات (پاسخ)

ج) جهاد

د) حج

36- بحث ازدواج در کدام یک از آیات قرآن آمده است؟

الف) آیه 32 نور

ب) آیه 21 روم

ج) آیه 72 نحل

د) همه موارد(پاسخ)

37- وجوب روزه در کدام یک از سوره ها آمده است؟

الف) بقره (پاسخ)

ب) لیل

ج) تکویر

د) طارق

38- احسان به والدین(نیکی به پدر و مادر) در کدام یک از آیات قرآن ذکر شده است؟

الف) 83 بقره – 15 أحقاف

ب) 36 نساء – 151 أنعام

ج) 23 إسراء

د) همه موارد(پاسخ)

39- در قرآن کریم نام کدام شخصیت در رابطه با تربیت فرزند و نصایح او آمده است؟

الف) حضرت ابراهیم(ع)

ب) حضرت نوح(ع)

ج) حضرت لقمان(ع) (پاسخ)

د) حضرت شعیب(ع)

40- در کدام آیه قرآن بر نیکی به همسایه تاکید شده است؟

الف) 11 مجادله

ب) 36 نساء(پاسخ)

ج) 22 مجادله

د) 16 حدید

41- آیه 23 سوره شوری دربرگیرنده کدام یک از فروع دین است؟

الف) تولّی (پاسخ)

ب) تبرّی

ج) حج

د) جهاد

42- کدام یک از سوره ها، به نام « سورة الحسین » مشهور است؟

الف) انسان

ب) فجر(پاسخ)

ج) عصر

د) نصر

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo