اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 10:41

http://pioneermind.ir/wp-content/uploads/2008/09/irancell_02_m.jpg

 

*** جواب مسابقه مرحله اول الی نهم ***

جواب سوالات مرحله اول:

 جواب 1=T 4     جواب2=T 5     جواب3=T12     جواب4=T 16     جواب5=T 20     جواب6=T 22

جواب7=T 28     جواب8=T 31   جواب9=T 34    جواب10=انتخابی   جواب11=T 43  جواب12=T 48

جواب13=T 53  جواب14=T 55  جواب15=انتخابی  جواب16= T 65  جواب17=T 69 جواب18=T 73

جواب19=T 76  جواب20=T 81  جواب21=T 84  جواب22=T 87  جواب23=T 94  جواب24=T 96

جواب25=انتخابی جواب26=T 103  جواب27=T 107  جواب28=T 111  جواب29=T 117

جواب 30=T 120

------------------------------------------------------------------------------------

 جواب سوالات مرحله دوم:

 جواب 1=T 1     جواب2=T 8     جواب3=T11     جواب4=T 14     جواب5=T 20     جواب6=T 21

 جواب7=انتخابی  جواب8=T 32   جواب9=T 37    جواب10=انتخابی   جواب11=T 44  جواب12=انتخابی

جواب13=T 53  جواب14=T 56  جواب15=انتخابی  جواب16= T 64  جواب17=T 70 جواب18=T 73

جواب19=T 76  جواب20=T 80  جواب21=T 86  جواب22=T 88  جواب23=T 92  جواب24=T 97

جواب25=انتخابی جواب26=T 104  جواب27=T 110  جواب28=T 113  جواب29=T 117

جواب 30=T 120

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 جواب سوالات مرحله سوم:

 جواب 1=T 4     جواب2=T 7     جواب3=T11     جواب4=T 13     جواب5=T 18     جواب6=T 24

  جواب7=انتخابی  جواب8=T 31   جواب9=T 34    جواب10=انتخابی   جواب11=T 45  جواب12=انتخابی

جواب13=T 51  جواب14=T 58  جواب15=انتخابی  جواب16= T 65  جواب17=T 69 جواب18=T 72

جواب19=T 75  جواب20=T 81  جواب21=T 85  جواب22=T 89  جواب23=T 93  جواب24=T 98

جواب25=انتخابی جواب26=T 105  جواب27=T 107  جواب28=T 112  جواب29=T 117

جواب 30=T 119

-------------------------------------------------------------------------------------------

 جواب سوالات مرحله چهارم:

 جواب 1=T 3     جواب2=T 5     جواب3=T10     جواب4=T 13     جواب5=T 19     جواب6=T 23

  جواب7=T 26  جواب8=T 30   جواب9=T 36    جواب10=انتخابی   جواب11=T 42  جواب12=انتخابی

جواب13=T 53  جواب14=T 56  جواب15=انتخابی  جواب16= T 66  جواب17=T 69 جواب18=T 74

جواب19=T 76  جواب20=T 81  جواب21=T 84  جواب22=T 88  جواب23=T 92  جواب24=T 95

جواب25=انتخابی جواب26=T 104  جواب27=T 108  جواب28=T 114  جواب29=T 116

جواب 30=T 121

-----------------------------------------------------------------------------------------------

جواب سوالات مرحله پنجم:

جواب 1=T 1     جواب2=T 7     جواب3=T 9     جواب4=T 14     جواب5=T 17     جواب6=T 22

  جواب7=انتخابی  جواب8=T 33   جواب9=T 34    جواب10=انتخابی   جواب11=T 44  جواب12=انتخابی

جواب13=T 54  جواب14=T 55  جواب15=انتخابی  جواب16= T 65  جواب17=T 68 جواب18=T 73

جواب19=T 76  جواب20=T 80  جواب21=T 85  جواب22=T 89  جواب23=T 93  جواب24=T 95

جواب25=انتخابی جواب26=T 104  جواب27=T 108  جواب28=T 111  جواب29=T 117

جواب 30=T 122

-----------------------------------------------------------------------------------------------

جواب سوالات مرحله ششم:

 جواب 1=T 1     جواب2=T6     جواب3=T10     جواب4=T 15     جواب5=T 17     جواب6=T 24

  جواب7=انتخابی  جواب8=T 30   جواب9=T 37    جواب10=انتخابی   جواب11=T 43  جواب12=انتخابی

جواب13=T 53  جواب14=T 58  جواب15=انتخابی  جواب16= T 63  جواب17=T 68 جواب18=T 72

جواب19=T 77  جواب20=T 80  جواب21=T 83  جواب22=T 88  جواب23=T 93  جواب24=T 98

جواب25=انتخابی جواب26=T 106  جواب27=T 107  جواب28=T 113  جواب29=T 118

جواب 30=T 122

-----------------------------------------------------------------------------------------------

جواب سوالات مرحله هفتم:

 جواب 1=T 3     جواب2=T5     جواب3=T9     جواب4=T 16     جواب5=T 18     جواب6=T 22

  جواب7=انتخابی  جواب8=T 32   جواب9=T 36    جواب10=انتخابی   جواب11=T 43  جواب12=انتخابی

جواب13=T 51  جواب14=T 58  جواب15=انتخابی  جواب16= T 66  جواب17=T 70 جواب18=T 73

جواب19=T 76  جواب20=T 79  جواب21=T 85  جواب22=T 90  جواب23=T 92  جواب24=T 96

جواب25=انتخابی جواب26=T 103  جواب27=T 108  جواب28=T 113  جواب29=T 117

جواب 30=T 122

----------------------------------------------------------------------------------------------

جواب سوالات مرحله هشتم:

 جواب 1=T 3     جواب2=T8     جواب3=T12     جواب4=T 15     جواب5=T 18     جواب6=T 23

  جواب7=انتخابی  جواب8=T 32   جواب9=T 34    جواب10=انتخابی   جواب11=T 42  جواب12=انتخابی

جواب13=T 53  جواب14=T 55  جواب15=انتخابی  جواب16= T 65  جواب17=T 68 جواب18=T 73

جواب19=T 78  جواب20=T 79  جواب21=T 84  جواب22=T 89  جواب23=T 91  جواب24=T 96

جواب25=انتخابی جواب26=T 103  جواب27=T 109  جواب28=T 113  جواب29=T 115

جواب 30=T 119

---------------------------------------------------------------------------------------------

جواب سوالات مرحله نهم:

 جواب 1=T1     جواب2=T7     جواب3=T11     جواب4=T 14     جواب5=T 18     جواب6=T 22

  جواب7=انتخابی  جواب8=T 32   جواب9=T 34    جواب10=انتخابی   جواب11=T 44  جواب12=انتخابی

جواب13=T 53  جواب14=T 56  جواب15=انتخابی  جواب16= T 64  جواب17=T 69 جواب18=T 74

جواب19=T 78  جواب20=T 82  جواب21=T 85  جواب22=T 88  جواب23=T 92  جواب24=T 98

جواب25=انتخابی جواب26=T 105  جواب27=T 108  جواب28=T 112  جواب29=T 116

جواب 30=T 120

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo